Instytucja: 

DĘBICA

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Twardo odrzucony

 Status ostatniego wniosku: 

NIEWYSŁANY

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez Paula

  Szanowni Państwo,

  wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego do Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:

  czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}

  z poważaniem,
  Paula Kłucińska

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • odpowiedź na wniosek o informację przez DĘBICA

  Dzień dobry, w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie
  informacji publicznej.

  Pozdrawiam
  Katarzyna Tomaszewska
  Urząd Gminy Dębica
  ul. Stefana Batorego 13
  39-200 Dębica
  14 680 33 28

  Realizując wymagania określone RODO zawiadamiamy, że szczegółowe informacje
  w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się:
  - na stronie internetowej Urzędu Gminy Dębica pod
  adresem https://ugdebica.pl/klauzula-informacyjna
  - na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dębica
  Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań przez Wójta
  Gminy Dębica, w szczególności prowadzenia postępowań administracyjnych oraz
  w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pismo, wniosek.
  Poza tym w każdej chwili można skontaktować się z IOD Urzędu Gminy Dębica,
  który udzieli Państwu wyczerpujących informacji w zakresie przepisów
  dotyczących przetwarzania danych osobowych: e-mail: {{ email }} lub
  telefon: 536 826 008.

  Załączniki

  • 20210702092042715.pdf