Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez DOBRE MIASTO

  Twoja wiadomość

  Do: urzad.miasta@dobremiasto.com.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:51

  odczytano w dniu 27.04.2020 12:15.

 • Wniosek o informację publiczną przez DOBRE MIASTO

  Og.1431.31.2020 KW.2171.2020 Wniosek o informację publiczną

  Odpowiedź na Państwa wniosek z 27 kwietnia 2020 r.

  Pozdrawiam
  Teresa Niewiadomska

  Urząd Miejski w Dobrym Mieście
  ul. Warszawska 14
  11-040 Dobre Miasto
  Tel. 89 6151058

  Ta wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią, są poufne i przeznaczone wyłącznie do użytku osób i jednostek, do których wiadomość została adresowana. Jej ujawnianie, kopiowanie, przesyłanie lub podejmowanie jakichkolwiek działań w związku z treścią tej wiadomości jest surowo wzbronione. Prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, nadawcy w przypadku pomyłkowego otrzymania tej wiadomości i usunięcie jej z komputera. Ponadto odbiorca powinien sprawdzić tę wiadomość oraz załączniki pod kątem obecności wirusów. Urząd Miejski w Dobrym Mieście nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane jakimkolwiek wirusem komputerowym przetransmitowanym w tej wiadomości.

  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu zapewnienia sprawnego kontaktu i załatwienia sprawy za pomocą poczty e-mail jest Burmistrz Dobrego Miasta. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się tu http://bip.dobremiasto.com.pl/10039/Ochrona_Danych_Osobowych/.

  Załączniki