Instytucja: 

DYDNIA

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

5

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez DYDNIA

  Witam,
  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej .

  Z poważaniem
  Edyta Kuczma
  Sekretarz Gminy Dydnia

  W dniu 2020-04-27 o 10:51, sprawa-25508@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

  Załączniki

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez DYDNIA

  Witam,
  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej .

  Z poważaniem
  Edyta Kuczma
  Sekretarz Gminy Dydnia

  W dniu 2020-04-27 o 10:51, sprawa-25508@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

  Załączniki

 • Re: Re: Wniosek o informację publiczną przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-25508@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez DYDNIA

  Dzień dobry,

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 13.05.2020 r.

  Z poważaniem

  Gabriela Czebieniak

  Sekretariat Urzędu Gminy w Dydni

  Załączniki