Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez GIŻYCKO

  Twoja wiadomość

  Do: sekretarz@ugg.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:51

  odczytano w dniu 2020-04-27 10:54.

 • Udzielenie informacji publicznej przez GIŻYCKO

  Dzień dobry,

  W związku z zapytaniem o udzielenie informacji publicznej z dnia 27 kwietnia
  2020r. informujemy, iż nie przekazaliśmy Poczcie Polskiej S.A. informacji o
  wyborcach.

  Z poważaniem

  Paulina Tech

  Urząd Gminy w Giżycku

  Tel. 87/ 429 99 74

 • Re: Udzielenie informacji publicznej przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 5.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o uzupełnienie informacji, czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-25526@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez GIŻYCKO

  Twoja wiadomość

  Do: sekretarz@ugg.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-05-11 14:27

  odczytano w dniu 2020-05-11 15:54.

 • (bez tematu) przez GIŻYCKO

  W odpowiedzi na wniosek dotyczący uzupełnienia wcześniej przekazanej
  informacji, uprzejmie informuję, iż Urząd Gminy Giżycko nie przekazał
  Poczcie Polskiej S.A. przed dniem 9 maja 2020r. spisów wyborców.

  Z poważaniem,

  Inspektor

  Barbara Sosnowicz

  From: sprawa-25526@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  <mailto:sprawa-25526@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
  [mailto:sprawa-25526@fedrowanie.siecobywatelska.pl]
  Sent: Monday, May 11, 2020 2:27 PM
  To: sekretarz@ugg.pl <mailto:sekretarz@ugg.pl>
  Subject: Wniosek o informację publiczną

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 5.05.2020 r. na wniosek o informację z 27
  kwietnia prosimy o uzupełnienie informacji, czy ostatecznie przed 9 maja
  2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach
  przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie
  Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres:
  sprawa-25526@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl <mailto:biuro@siecobywatelska.pl>
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  --

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl <mailto:biuro@siecobywatelska.pl>
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  > W nawiązaniu do pisma z dnia 2020-05-05 05:53:50.951974+00:00 z > adresu
  ewidencjaludnosci@ugg.pl <mailto:ewidencjaludnosci@ugg.pl> : > Dzień dobry,
  W związku z > zapytaniem o udzielenie informacji publicznej z dnia > 27
  kwietnia > 2020r. informujemy, iż nie przekazaliśmy Poczcie Polskiej S.A. >
  > informacji o wyborcach. Z poważaniem Paulina Tech > Urząd Gminy w >
  Giżycku Tel. 87/ 429 99 74

  Załączniki

  • image001_bbvra9G.jpg (nieskanowany) Skanuj