Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez GIŻYCKO

  Twoja wiadomość

  Do: urzad@gizycko.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:51

  odczytano w dniu 2020-04-27 11:15.

 • odp. na wniosek o informację publiczną z 27.04.2020 przez GIŻYCKO

  Odpowiadając na wniosek o udzielnie informacji publicznej informuję, ze
  Burmistrz Miasta Giżycka 28 kwietnia 2020r. odmówił przekazania Poczcie
  Polskiej S.A. danych ze spisu wyborców.

  Arkadiusz Połojański

  Sekretarz Miasta |Urząd Miejski w Giżycku

  Witryna sieci Web: <http://www.gizycko.pl/> www.gizycko.pl

  Telefon: 877 324 150 | Faks: 877 324 129

  al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

  Załączniki

  • image001_xgk6HcA.jpg (nieskanowany) Skanuj
  • image002_Z7ZCoF2.jpg (nieskanowany) Skanuj
  • image004.png (nieskanowany) Skanuj
 • udostępnienie spisu wyborców przez GIŻYCKO

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną z 27.04.2020 r. informuję, że
  Burmistrz Miasta Giżycka dnia 28 kwietnia 2020 r. odmówił Poczcie Polskiej
  S.A. przekazania spisu wyborców.

  Z poważaniem

  Grażyna Bogdanowicz

  Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

  Urząd Miejski w Giżycku

  Witryna sieci Web: <http://www.gizycko.pl> www.gizycko.pl

  Telefon: 877 324 135 | Faks: 874 285 241

  Załączniki

 • Re: udostępnienie spisu wyborców przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 29.04.2020 r. (dotyczące naszego wniosku o informację z 27 kwietnia) mamy prośbę o potwierdzenie że do dnia 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd nie przekazał danych wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-25527@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  Napisali Państwo, że 28.04.2020 r. odmówili przekazania danych Poczcie Polskiej, chcemy się jednak upewnić, czy Państwa stanowisko zostało utrzymane również po 28.04.2020 r.

  z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez GIŻYCKO

  Twoja wiadomość

  Do: urzad@gizycko.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-05-11 14:25

  odczytano w dniu 2020-05-11 14:51.

 • odp. na wniosek z 11 maja 2020 przez GIŻYCKO

  Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 11 maja
  2020r. informuję, że Urząd Miejski w Giżycku nie przekazał Poczcie Polskiej
  S.A. danych osobowych wyborców (spisu wyborców).

  Arkadiusz Połojański

  Sekretarz Miasta |Urząd Miejski w Giżycku

  Witryna sieci Web: <http://www.gizycko.pl/> www.gizycko.pl

  Telefon: 877 324 150 | Faks: 877 324 129

  al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

  Załączniki