Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez GORZYCE

  Twoja wiadomość

  Do: ug@gminagorzyce.pl
  Temat: Wniosek o informację publicznÄ

  Elementy wysłane: Pn Kwietnia 27 2020, 10:51

  Została wyświetlona na Pn Kwietnia 27 2020, 12:10Reporting-UA : squirrelmail2.itl.pl ; SquirrelMail (version 1.4.22)
  Original-Recipient : ug@gminagorzyce.pl
  Final-Recipient: rfc822; ug@gminagorzyce.pl
  Original-Message-ID : <158797750713.54201.13067580134065097362@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
  Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed

 • (bez tematu) przez GORZYCE

  Wójt Gminy Gorzyce zwrócił się w piśmie do Zarządu Poczty Polskiej S.A.
  z prośbą o przedłożenie zaświadczenia o ostateczności i prawomocności
  decyzji Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r.
  Na dzień dzisiejszy tj. 07 maja 2020 r. odpowiedzi ze strony Poczty
  Polskiej nie uzyskaliśmy. W związku z powyższym nie udostępniliśmy
  spisu wyborców Poczcie Polskiej.
  Nadmieniam, że do dnia 5 maja 2020r. była jeszcze możliwość dopisania się
  do spisu wyborców.

  Urząd Gminy Gorzyce
  ul. Sandomierska 75
  39-432 Gorzyce