Instytucja: 

HACZÓW

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

5

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez HACZÓW

         
  Dzień Dobry,
   
   
   
  Odpowiadając na wniosek z dnia 2020-04-27 uprzejmie informuję, że obecnie staramy się uzyskać opinie prawne w temacie udostępnienia spisu, stąd nie możemy udzielić jednoznacznej odpowiedzi.
   
   
   
  Z poważaniem,
   
  Wójt Gminy Haczów
   
   
   
   
   ----------- Oryginalna wiadomość -----------
   Od: sprawa-25539@fedrowanie.siecobywatelska.pl
   Data: 2020-04-27 10:51:47
   Do: gmina@haczow.pl
   Temat: Wniosek o informację publiczną
   
   
   
   
  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328
   
  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres sprawa-25539@fedrowanie.siecobywatelska.pl
   
  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
   Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
   
  --
   
   
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
   ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
   tel: 22 844 73 55
   adres email: biuro@siecobywatelska.pl
   skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
   www.siecobywatelska.pl
   NIP 526282872
   KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
    

 • Re: RE: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 27.04.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o uzupełnienie odpowiedzi, czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-25539@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez HACZÓW

  Wiadomość przeczytano 2020-05-20 07:40:27

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez HACZÓW

         
  Dzień dobry,
   
  Uprzejmie informujemy, że Urząd Gminy Haczów nie przekazał danych wyborców Poczcie Polskiej S.A.
   
   
   
  Z poważaniem,
   
  Wójt Gminy Haczów
   
   
   
   
   ----------- Oryginalna wiadomość -----------
   Od: sprawa-25539@fedrowanie.siecobywatelska.pl
   Data: 2020-05-19 20:49:51
   Do: gmina@haczow.pl
   Temat: Wniosek o informację publiczną
   
   
   
   
  Szanowni Państwo,
   
  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 27.04.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o uzupełnienie odpowiedzi, czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-25539@fedrowanie.siecobywatelska.pl
   
  Z poważaniem
   
  Agnieszka Zdanowicz
   
  --
   Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
   ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
   tel: 22 844 73 55
   adres email: biuro@siecobywatelska.pl
   skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
   www.siecobywatelska.pl
   NIP 526282872
   KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
   
  --
   
   
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
   ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
   tel: 22 844 73 55
   adres email: biuro@siecobywatelska.pl
   skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
   www.siecobywatelska.pl
   NIP 526282872
   KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
   
  > W nawiązaniu do pisma z dnia 2020-04-27 10:12:02.387240+00:00 z > adresu gmina@haczow.pl: > > Dzień Dobry, >   > Odpowiadając na wniosek z d > nia 2020-04-27 uprzejmi > e informuję, że > obecnie staramy się uzyskać o > pinie praw > ne w temacie udostępnienia spisu, stąd&n > > bsp;nie możemy udzielić jednoznacznej odpowiedzi > . > Z poważaniem, > Wójt Gminy Haczów > > > ----------- Oryginalna wiadomość ----------- > > Od: sprawa-25539@fedrowanie.siecobywatelska.pl > > Data: 2020-04-27 10:51:47 > Do: gmina@haczow.pl > > Temat: Wniosek o informację publiczną > > > Na podstawie art. 61 ust. 1 Konsty > > tucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy& > nbsp;o > dostępie do informacji publicznej,&nb > sp;stowarzyszenie Sieć& > nbsp;Obywatelska Watchdog > Polska wnosi o informację&nbs > p;czy zostały&n > bsp;przekazane informacje o wyborcach Po > czci > e Polskiej S.A. lub czy Państwo zamier > zają&nbs > p;to zrobić przed przyjęciem ustawy& > nbsp;o szczególnych > zasadach przeprowadzania&nbsp > ;wyborów powszechnych na > Prezydenta Rzeczypo > spolitej Polskiej zarządzonych w 202 > > 0 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328 > Wni > oskowane informacje prosimy przesłać&n > bsp;na adres spra > > wa-25539@fedrowanie.siecobywatelska.pl > Członkowie za > rządu, zgodnie z zasadami reprezentacji > > Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski > -- > > Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska > > > ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa > > tel: 22 844 73 55 > > adres email: biuro@siecobywatelska.pl > > skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka > > www.siecobywatelska.pl NIP 526282872 > KRS 000018134 > 8 Sąd Rejonowy dla m > . st. Warszawy w War > szawie, XIII W > ydział Gospodarczy Krajowego Rejestru&nbs > > p;Sądowego