Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez IŁAWA

  Dzień dobry,
  w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej z dnia 27 kwietnia 2020 r.

  W dniu 2020-04-27 o 10:51, sprawa-25543@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  --
  Z poważaniem
  Karolina Gorzka

  Urząd Gminy Iława
  ul. Gen. Wł. Andersa 2A
  14-200 Iława
  tel. 89 649 08 00
  fax 89 649 48 82
  www.gmina-ilawa.pl

  Załączniki

 • odpowiedź na wniosek przez IŁAWA

  W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 12.05.2020 r. informuję, że tut.
  władze gminy nie przekazały przed 9 maja 2020 r. informacji o wyborcach
  Poczcie Polskiej .

  --
  Z poważaniem
  Iwona Górnik
  Inspektor

  Urząd Gminy Iława
  ul. Andersa 2
  14-200 Iława
  tel. 89 649 08 21