Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Read-Receipt: Wniosek o informację publiczną przez IŁAWA

  Wiadomość wysłana w dniu 27 kwietnia 2020 08:51:47 GMT-00:00 do um@umilawa.pl o temacie „Wniosek o informację publiczną” została wyświetlona. Nie gwarantuje to, że wiadomość została przeczytana lub zrozumiana.

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez IŁAWA

  Szanowni Państwo,
  w odpowiedzi na poniższy wniosek o udostępnienie informacji publicznej, w załączeniu wysyłam pismo.
  --
  Z wyrazami szacunku,
  Aleksandra Kozłowska

  Inspektor Wydziału Organizacyjnego
  Urząd Miasta Iławy
  Sekretariat Burmistrza
  ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława
  tel. [ callto:89 649 01 00 | 89 649 01 00 ]

  Od: sprawa-25544@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  Do: "Urząd Miasta" <um@umilawa.pl>
  Wysłane: poniedziałek, 27 kwietnia, 2020 10:51:47
  Temat: Wniosek o informację publiczną

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres sprawa-25544@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski --

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez IŁAWA

  Znak sprawy: WO.1431.22.2020
  Szanowni Państwo,
  w nawiązaniu do Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej informuję, że po otrzymaniu opinii naszej Kancelarii Prawnej, dane wyborców nie zostały przez nas udostepnione Poczcie Polskiej.
  --
  Z wyrazami szacunku,
  Aleksandra Kozłowska

  Inspektor Wydziału Organizacyjnego
  Urząd Miasta Iławy
  Sekretariat Burmistrza
  ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława
  tel. [ callto:89 649 01 00 | 89 649 01 00 ]

  Od: "Urząd Miasta" <um@umilawa.pl>
  Do: "sprawa-25544" <sprawa-25544@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
  Wysłane: poniedziałek, 27 kwietnia, 2020 13:11:44
  Temat: Re: Wniosek o informację publiczną

  Szanowni Państwo,
  w odpowiedzi na poniższy wniosek o udostępnienie informacji publicznej, w załączeniu wysyłam pismo.
  --
  Z wyrazami szacunku,
  Aleksandra Kozłowska

  Inspektor Wydziału Organizacyjnego
  Urząd Miasta Iławy
  Sekretariat Burmistrza
  ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława
  tel. [ callto:89 649 01 00 | 89 649 01 00 ]

  Od: sprawa-25544@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  Do: "Urząd Miasta" <um@umilawa.pl>
  Wysłane: poniedziałek, 27 kwietnia, 2020 10:51:47
  Temat: Wniosek o informację publiczną

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres sprawa-25544@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski --

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego