Instytucja: 

JANOWO

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

7

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez JANOWO

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_bIuHPou.txt
 • Re: Wniosek o informację publiczną przez JANOWO

  Witam,
  w załączeniu przesyłam odpowiedź na poniższy wniosek w trybie dostępu do
  informacji publicznej.

  Z wyrazami szacunku,

  Dorota Paczyńska
  Sekretarz Gminy
  e-mail: {{ email }} <mailto:{{ email }}>
  tel. +48 89 650 40 04

  Urząd Gminy Janowo
  13-113 Janowo, ul. Przasnyska 14
  tel. +48 89 626 44 80
  fax +48 89 626 44 80 wewn. 100
  www.janowo.pl <http://www.janowo.pl>

  Niniejsza wiadomość została wysłana automatycznie i jest przeznaczona
  wyłącznie dla zamierzonego adresata i może zawierać informacje o
  charakterze poufnym. W razie stwierdzenia, że nie jesteś zamierzonym
  adresatem, prosimy poinformować nadawcę oraz niezwłocznie usunąć wiadomość.

  W dniu 27.04.2020 o 10:51, {{ email }} pisze:

  Załączniki

  • odp._na_wniosek.pdf
 • Re: Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 6.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o uzupełnienie odpowiedzi, czy ostatecznie po dniu przygotowania odpowiedzi tj. po 4.05.2020 r., a przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez JANOWO

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_o4pkfIQ.txt
 • Re: Wniosek o informację publiczną przez JANOWO

  Witam,
  w załączeniu przesyłam odpowiedź na poniższy wniosek.

  Z wyrazami szacunku,

  Dorota Paczyńska
  Sekretarz Gminy
  e-mail: {{ email }} <mailto:{{ email }}>
  tel. +48 89 650 40 04

  Urząd Gminy Janowo
  13-113 Janowo, ul. Przasnyska 14
  tel. +48 89 626 44 80
  fax +48 89 626 44 80 wewn. 100
  www.janowo.pl <http://www.janowo.pl>

  Niniejsza wiadomość została wysłana automatycznie i jest przeznaczona
  wyłącznie dla zamierzonego adresata i może zawierać informacje o
  charakterze poufnym. W razie stwierdzenia, że nie jesteś zamierzonym
  adresatem, prosimy poinformować nadawcę oraz niezwłocznie usunąć wiadomość.

  W dniu 12.05.2020 o 11:27, {{ email }} pisze:

  Załączniki

  • spisy_wyborców.pdf