Instytucja: 

JASIENICA ROSIELNA

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

2

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez JASIENICA ROSIELNA

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostepnienie informacji publicznej, Urząd Gminy w Jasienicy Rosielnej uprzejmie informuje że na dzień dzisiejszy spisy wyborców nie zostały przekazane Poczcie Polskiej S.A, ponieważ skierowany wniosek w dniu 24 kwietnia 2020r. przez Pocztę Polską o wykazy spisów wyborców nie spełniał wymogów formalnych.

  Z poważaniem

  Anna Fic - Sekretarz Gminy