Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • odpowiedź na wniosek przez KAŃCZUGA

  Dzień dobry

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostepnienie informacji publicznej z dnia
  27 kwietnia 2020 r. - informujemy iż nie zostały przekazane informacje o
  wyborcach Poczcie Polskiej.

  Pozdrawiam

  Teresa Argasińska

  Sekretarz Miasta i Gminy Kańczuga

  Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze
  ul. M. Konopnickiej 2
  37-220 Kańczuga
  tel. 016 642 31 42 wew. 31
  fax. 016 642 66 30

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy, iż Administratorem
  Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w
  Kańczudze (dalej: Urząd) jest Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze, z siedzibą
  przy ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga w imieniu, którego obowiązki
  pełni Burmistrz. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu
  przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu, a
  także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować
  się Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu
  <mailto:iod@kanczuga.pl> iod@kanczuga.pl

  Więcej szczegółów na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze
  <http://www.kanczuga.pl> www.kanczuga.pl w zakładce "dla mieszkańca -
  ochrona danych osobowych" oraz na stronie BIP urzędu Miasta i Gminy w
  Kańczudze <http://www.kanczuga.biuletyn.net> www.kanczuga.biuletyn.net w
  zakładce RODO

  Załączniki

  • image001_jIEYn2I.jpg (nieskanowany) Skanuj