'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez KOŁACZYCE

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, że Gmina Kołaczyce przesłała dane ze spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Z wyrazami szacunku, Marta Baran

 • Re: RE: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 12.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia mamy prośbę o wskazanie dokładnej daty, kiedy państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-25573@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca (na podstawie uchwały zarządu)

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_1_OB_III_2020_podpisy_elektroniczne_MdGSs3x.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • RE: Wniosek o informację publiczną przez KOŁACZYCE

  Dzień dobry,

  Wyjaśniam, że Urząd Miejski w Kołaczycach przesłał Poczcie Polskiej SA dane ze spisu wyborców w dniu 28.04.2020 r. Przesłane przez Urząd dane ze spisu wyborców nie zostały odebrane przez Pocztę Polską SA.

  Z poważaniem,

  Marta Baran

 • Re: RE: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  czy mogą Państwo wyjaśnić, co oznacza, że dane nie zostały odebrane przez Pocztę Polską?

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez KOŁACZYCE

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: sekretarz@kolaczyce.itl.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Data: 2020-06-03 15:03

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez KOŁACZYCE

  Dzień dobry,

  Wyjaśniam:

  Dane zostały wysłane przez Urząd Miejski w Kołaczycach za pomocą platformy ePUAP na skrzynkę podawczą Poczty Polskiej SA.

  Po wysłaniu przesyłka miała status „wysłane”. W sytuacji odbioru przesyłki przez Pocztę Polską jej status zmieniłby się na „odebrane”.

  Jednakże Poczta Polska nie odebrała przesyłki w ciągu dwóch tygodni od czasu jej wysłania. Po upływie dwóch tygodni status przesyłki zmienił się na „nieodebrane”.

  W ten sposób działa przesyłanie dokumentów za pomocą platformy ePUAP.

  Marta Baran