'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez KORSZE

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ugim_sekretarz@korsze.pl.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_YzFMtpE.txt (nieskanowany) Skanuj
 • wniosek informacja publiczna [OG.1431.20.2020] przez KORSZE

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek.

  --
  Z poważaniem
  Łukasz Wiśniewski
  Sekretarz Gminy Korsze

  Urząd Miejski w Korszach
  ul. Mickiewicza 13
  11-430 Korsze
  tel. 89 754 00 94
  www.korsze.pl

  Załączniki