Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez KOZŁOWO

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <gmina@kozlowo.pl> o 27.04.2020 10:51

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o28.04.2020 10:13

 • dot. informacji publicznej przez KOZŁOWO

  W odpowiedzi na wiadomość z dnia 27 kwietnia 2020r., uprzejmie informuję,że informacja o wyborcach została przekazana w zaszyfrowanym pliku elektronicznym. Hasło niezbędne do otwarcia pliku zostanie przekazane w dnu wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 2020r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020r., które w chwili obecnej jeszcze nie obowiązują.

  Z poważaniem
  Natalia Masiak
  Podinspektor ds. dowodów osobistych