'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odpowiedź przez KORONOWO

  Dzień Dobry!

  W odpowiedzi na wniosek w załączeniu przesyłam skan pisma.

   Pozdrawiam
  *Aleksandra Szews*
  Sekretarz Gminy

  logo Urząd Miejski w Koronowie
  Plac Zwycięstwa 1
  86-010 Koronowo    tel. 523826402
       email: aleksandra.szews@um.koronowo.pl

  /W związku z przekazanymi przez Panią/Pana danymi osobowymi informujemy,
  iż Burmistrz Koronowa jako administrator
  danych przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ogólnego
  rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz zgodnie
  z zasadami, z którymi mogą się Państwo zapoznać na stronie Biuletynu
  Informacji Publicznej Gminy Koronowo./

  W dniu 2020.05.04 o 11:39, Sekretariat Urzędu Miejskiego w Koronowie pisze:
  --

  //

  Załączniki