'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Fwd: Re: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez KRZYWCZA

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Re: Fwd: Wniosek o informację publiczną
  Data: Mon, 27 Apr 2020 13:47:28 +0200
  Nadawca: GMINA KRZYWCZA <zwojta@krzywcza.pl>
  Firma/Organizacja: GMINA KRZYWCZA
  Adresat: UG Krzywcza - Sekretariat <sekretariat@krzywcza.pl>

  Dzień dobry,

  Na dzień dzisiejszy Gmina Krzywcza nie przekazała Poczcie Polskiej S.A.
  danych o wyborcach. Oczekujemy na opinię prawną i od jej wykładni
  zależeć będzie nasza decyzja.

  WOJCIECH SOBOL
  Z-CA WÓJTA GMINY KRZYWCZA
  tel. 166711484
  tel. 606734447

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez None

  Na dzień dzisiejszy Gmina Krzywcza nie przekazała Poczcie Polskiej S.A.
  danych o wyborcach. Oczekujemy na opinię prawną i od jej wykładni
  zależeć będzie nasza decyzja.

  WOJCIECH SOBOL
  Z-CA WÓJTA GMINY KRZYWCZA
  tel. 166711484
  tel. 606734447

 • Re: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-25586@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Informacja publiczna przez KRZYWCZA

  Dzień dobry

  Nasza wcześniejsza informacja została dokładnie sprecyzowana: "Do
  momentu zmiany w prawie nie przekażemy danych osobowych wyborców Gminy
  Krzywcza Poczcie Polskiej"
  W związku z tym, na dzień dzisiejszy dane osobowe wyborców Gminy
  Krzywcza nie zostały przekazane Poczcie Polskiej.

  WOJCIECH SOBOL

  Z-CA WÓJTA, SEKRETARZ

  TEL. 16 6711484 W. 28

  KOM. 606 734 447