'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odpowiedź na wezwanie do udzielenia odpowiedzi na wniosek o informację publiczną z dnia 27.04.2020 r. (data wpływu: 27.04.2020 r.) przez KURZĘTNIK

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na złożony wniosek o udostępnienie
  informacji publicznej.

  --
  Pozdrawiam,
  Sylwia Jarzębowska
  Podinspektor ds. Obsługi Rady Gminy i Organizacji Pozarządowych
  Urząd Stanu Cywilnego
  Urząd Gminy Kurzętnik
  tel. 56 474 82 99

  Załączniki