Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie odczytania wiadomości przez LESKO

  To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 27
  kwietnia 2020 do "gmina lesko.pl" <gmina@lesko.pl> z tematem "Wniosek o
  informację publiczną".

  Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
  wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
  wiadomość lub zrozumiał jej treść.

 • odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez LESKO

  W odpowiedzi na poniższy wniosek informuję, że Burmistrz Miasta i Gminy Lesko nie udostępnił informacji o danych wyborców Poczcie Polskiej. Informacji udziela się zgodnie ze stanem faktycznym na moment jej udzielania.
  Zgodnie z poleceniem Wojewody Podkarpackiego z dnia 27.04.2020 r. dane zostaną przekazane w terminie wskazanym we wniosku.

  Magdalena Mazurkiewicz
  Sekretarz Gminy

  ul. Parkowa 1
  38-600 Lesko
  www.lesko.pl
  tel. 13 469 8001, bez. 13 469 6478

  Załączniki

 • Re: odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-25591@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Potwierdzenie odczytania wiadomości przez LESKO

  To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 13
  maja 2020 do "gmina lesko.pl" <gmina@lesko.pl> z tematem "Wniosek o informację
  publiczną".

  Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
  wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
  wiadomość lub zrozumiał jej treść.

 • Re: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez LESKO

  Gmina Lesko nie przekazała danych osobowych Poczcie Polskiej
  Magdalena Mazurkiewicz
  Sekretarz Gminy