Instytucja: 

LUBAWA

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez LUBAWA

  Dzień dobry, w odpowiedzi na wniosek z dnia 27.04.2020 r. przesyłam w
  załączeniu odpowiedź.

  Z poważaniem

  --
  *Magdalena Sontowska-Pałasz*
  /Urząd Gminy Lubawa
  Fijewo 73, 14-260 Lubawa
  tel. 896455418
  fax. 896455415/

  W dniu 2020-04-27 o 12:01, Urząd Gminy Lubawa pisze:

  Załączniki

  • Or.1431.5.2020.pdf
 • Wniosek o informację publiczną przez LUBAWA

  Dzień dobry, w odpowiedzi na wniosek z dnia 27.04.2020 r. przesyłam w
  załączeniu odpowiedź.

  Z poważaniem

  --
  *Magdalena Sontowska-Pałasz*
  /Urząd Gminy Lubawa
  Fijewo 73, 14-260 Lubawa
  tel. 896455418
  fax. 896455415/

  W dniu 2020-04-27 o 12:01, Urząd Gminy Lubawa pisze:

  Załączniki

  • Or.1431.5.2020_uzNKhJ3.pdf
  • Klauzula_-_dostęp_do_informacji.pdf
 • Re: Re: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 6.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o uzupełnienie odpowiedzi, czy ostatecznie po dniu przesłania odpowiedzi, a przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Re: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez LUBAWA

  Dzień dobry, w odpowiedzi na wniosek z dnia 12.05.2020 r. przesyłam w
  załączeniu odpowiedź.

  Z poważaniem

  --
  *Magdalena Sontowska-Pałasz*
  /Urząd Gminy Lubawa
  Fijewo 73, 14-260 Lubawa
  tel. 896455418
  fax. 896455415/

  W dniu 2020-05-15 o 12:42, Urząd Gminy Lubawa pisze:
  --
  *Magdalena Sontowska-Pałasz*
  /Urząd Gminy Lubawa
  Fijewo 73, 14-260 Lubawa
  tel. 896455418
  fax. 896455415/

  Załączniki

  • Or.1431.5.1.2020.pdf
  • Klauzula_-_dostęp_do_informacji.pdf