'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • przekazanie danych Poczcie Polskiej przez ŁAŃCUT

  Witam,
  przesyłam odpowiedź na wniosek udostępnienie informacji publicznej.

  Pozdrawiam

  --

  Z poważaniem
  *
  Maria Wojtyna*
  /pomoc administracyjna
  Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych
  tel.: //17 225 65 43//
  /

  Gmina Lancut stopka

  URZĄD GMINY ŁAŃCUT, ul. Adama Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut,
  Tel.: 17 225 22 64   |  17 225 22 65   |    fax: 17 225 65 36  |  
  email:ug@gminalancut.pl
  <mailto:ug@gminalancut.pl><mailto:ug@gminalancut.pl>  |
  www.gminalancut.pl <http://www.gminalancut.pl/>
  NIP Gminy Łańcut: 815-16-32-222, REGON Gminy Łańcut: 690581790
  Urząd czynny w godzinach: Poniedziałek    7:00 - 18:00 |   Wtorek -
  Piątek    7:00 -15:00

  Zgodnie z art. 6 ust 1 lit. e RODO informujemy, że Pani/Pana dane
  osobowe przekazane do Urzędu Gminy Łańcut za pośrednictwem strony
  internetowej lub przesłane pocztą elektroniczną są gromadzone,
  przetwarzane i przekazywane w celu korespondencji i w celu dla którego
  zostały udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom Urzędu
  Gminy Łańcut lub jednostkom organizacyjnym Gminy Łańcut oraz instytucjom
  i urzędom uprawnionym do otrzymania danych osobowych . Informujemy
  ponadto, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób
  zautomatyzowany, i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu
  do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
  przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu
  wobec ich przetwarzania. Osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia
  skargi gdy uzna że przetwarzanie jej danych narusza przepisy RODO.
  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zadań Urzędu
  Gminy Łańcut. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla
  jakiego zostały zgromadzone i będą archiwizowane przez okres zgodnie z
  obowiązującymi przepisami.

  Załączniki