Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez MIŁKI

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@gminamilki.pl.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_0r0GXRn.txt (nieskanowany) Skanuj
 • odpowiedź na informację publiczną przez MIŁKI

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną,

  1. Czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. ?

  /- ///takie informacje /nie zostały przekazane Poczcie Polskiej przez
  Urząd Gminy./

  2. Czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o
  szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta
  Rzeczypospolitej Polskiej

  - /takie informacje zostaną przekazane Poczcie Polskiej, dopiero w
  momencie uzyskania przez w/w ustawę odpowiedniego statusu prawnego./

  /
  /

  /Z Poważaniem/

  /Ewa Nadziak/

  /sekretariat/

  /Urząd Gminy Miłki/