'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odpowiedź. przez NIEBYLEC

  Dzień dobry,
  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 27 kwietnia br.
  Z poważaniem
  Monika Godek
  Inspektor UG Niebylec
  email: mgodek@niebylec.com.pl, tel.: 172773991

  Urząd Gminy w Niebylcu
  Niebylec 170
  38-114 Niebylec
  tel. 17 2773002, fax. 172773454
  email: sekretariat@niebylec.com.pl

  _Niniejsza wiadomość zawiera informacje poufne, przeznaczone tylko dla
  adresata lub upoważnionego pośrednika. Jeżeli otrzymali Państwo ten
  email przez pomyłkę, prosimy o jego trwałe usunięcie oraz powiadomienie
  nadawcy o zaistniałej sytuacji._
  _Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych dostępne są na
  naszej stronie internetowej www.niebylec.pl w zakładce „Ochrona danych
  osobowych (RODO)”. Kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem:
  iod@niebylec.com.pl_

  Załączniki