Instytucja: 

OSTRÓDA

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Wysyłanie wiadomości e-mail: SKMBT_C45420050511000.pdf przez None

  Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
  (plikami lub łączami):
  SKMBT_C45420050511000.pdf

  --
  /Z poważaniem/

  *Magdalena Kosecka*
  Kancelaria Urzędu Miejskiego

  *Urząd Miejski w Ostródzie*
  tel.: 89 642 94 00
  {{ email }} <mailto:[{{ email }}]>
  ------------------------------------------------------------------------
  herb
  *Gmina Miejska Ostróda*
  ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda
  REGON: 510743404
  NIP: 7412090654
  KLAUZULA POUFNOŚCI
  Ta wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają
  ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem proszę o
  niezwłocznie powiadomienie o tym nadawcy i jej usunięcie. Jakiekolwiek
  jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są
  ściśle zabronione.
  Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Ostróda.
  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne
  są na stronie internetowej www.bipostroda.warmia.mazury.pl w zakładce
  Ochrona Danych Osobowych i w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie ul.
  Mickiewicza 24 w Punkcie Obsługi Interesanta oraz na tablicy ogłoszeń.

  Załączniki

  • pdkpphgilnmekdik.png
  • SKMBT_C45420050511000.pdf