Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez LIPNO

  Twoja wiadomość

  Do: lipno@uglipno.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:40

  odczytano w dniu 27.04.2020 11:19.

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LIPNO

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej.

  --
  /Z poważaniem/
  /Agnieszka Zajączkowska/
  --
  HerbAgnieszka Zajączkowska
  Inspektor Ochrony Danych
  Urząd Gminy Lipno
  ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno
  tel. 542886227; www.uglipno.pl

  /Ochrona danych osobowych jest priorytetem Gminy Lipno. Dane osobowe w
  serwisach internetowych Gminy Lipno są przetwarzane zgodnie z Polityką
  prywatności zamieszczoną na stronie internetowej www.uglipno.pl/

  Załączniki

 • Re: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 29.04.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o uzupełnienie odpowiedzi, czy ostatecznie po dniu przesłania odpowiedzi, a przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-23507@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez LIPNO

  Twoja wiadomość

  Do: lipno@uglipno.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 12.05.2020 11:30

  odczytano w dniu 12.05.2020 12:25.

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LIPNO

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej.

  --
  /Z poważaniem/
  /Agnieszka Zajączkowska/
  --
  HerbAgnieszka Zajączkowska
  Inspektor Ochrony Danych
  Urząd Gminy Lipno
  ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno
  tel. 542886227; www.uglipno.pl

  /Ochrona danych osobowych jest priorytetem Gminy Lipno. Dane osobowe w
  serwisach internetowych Gminy Lipno są przetwarzane zgodnie z Polityką
  prywatności zamieszczoną na stronie internetowej www.uglipno.pl/

  Załączniki