'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Wysyłanie wiadomości e-mail: Informacja Publiczna-spis wyborców przez PRUCHNIK

  Szanowni Państwo
  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
  publicznej.

  Z poważaniem
  Robert Grządziel
  Sekretarz Gminy

  Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami
  lub linkami):

  Informacja Publiczna-spis wyborców

  Załączniki