Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez PRZEWORSK

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres info@przeworsk.um.gov.pl.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_f1RiGrx.txt (nieskanowany) Skanuj
 • Odpowiedź na wniosek o u.i.p. przez PRZEWORSK

  Pani Katarzyna Batko-Tołuć
  Pan Szymon Osowski

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2
  02-605 Warszawa

  Odpowiadająca na Państwa wniosek o u.i.p. uprzejmie informuję, że
  Burmistrz Miasta Przeworska do dziś, tj. 28.04.2020 r. nie przekazała
  Poczcie Polskiej S.A. wyżej wymienionych informacji.

  Co do zamiaru przekazania przedmiotowych informacji przed przyjęciem
  ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych
  na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.,
  informuję, że w dobie dynamicznie zmieniającego się prawa, nie jesteśmy
  w stanie przewidzieć przyszłej sytuacji prawnej.

  --
  Jolanta Mazurkiewicz
  Z-ca Kierownika Referatu USCiSO
  Urząd MIASTA Przeworska
  ul. Jagiellońska 10
  37-200 Przeworsk
  te. 16 648 78-44 wew.109

  Załączniki

 • Re: Odpowiedź na wniosek o u.i.p. przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-25663@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez PRZEWORSK

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres info@przeworsk.um.gov.pl.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_qlPzguZ.txt (nieskanowany) Skanuj
 • dot.przekazania wykazu Poczcie Polskiej przez PRZEWORSK

  Dzień dobry,

  Burmistrz Miasta Przeworska nie przekazał wykazu Poczcie Polskiej.

  Pozdrawiam

  --
  Jolanta Mazurkiewicz
  Z-ca Kierownika Referatu USCiSO
  Urząd MIASTA Przeworska
  ul. Jagiellońska 10
  37-200 Przeworsk
  te. 16 648 78-44 wew.109

  Załączniki