Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez RYN

  Dzień dobry,

  Informuje, że nie została przekazana informacja o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. w chwili obecnej nie ma podstaw prawnych aby takie informacje zostały przekazane.

  Z poważaniem

  Urząd Miasta i Gminy Ryn

  ul. Ratuszowa 2

  11-520 Ryn

  Tel. (87) 429 39 74

  Klauzula poufności

  Ta wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem proszę o niezwłoczne powiadomienie o tym nadawcy i jej usunięcie. Jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnianie, są ściśle zabronione.

  Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Ryn. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej <http://www.bip.miastoryn.pl/> www.bip.miastoryn.pl w zakładce klauzula informacyjna, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Rynie, ul. Ratuszowa 2 w sekretariacie oraz na tablicy ogłoszeń.