Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez LUBIEWO

  Wiadomość przeczytano 2020-04-27 12:12:56

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez LUBIEWO

         
  Dzień dobry,
   
  informuję, że Gmina Lubiewo nie przekazała informacji o wyborcach Poczcie Polskiej S.A.
   
   
   
  Wójt Gminy Lubiewo
   
  /-/ Joanna Jastak
   
   
   
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Lubiewo, z siedzibą ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia z Państwem korespondencji oraz w celu dla którego zostały nam udostępnione. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem: https://lubiewo.bip.net.pl/
   
   ----------- Oryginalna wiadomość -----------
   Od: sprawa-23513@fedrowanie.siecobywatelska.pl
   Data: 2020-04-27 08:40:35
   Do: ug@lubiewo.pl
   Temat: Wniosek o informację publiczną
   
   
  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328
   
  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres sprawa-23513@fedrowanie.siecobywatelska.pl
   
  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
   Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
   
  --
   
   
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
   ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
   tel: 22 844 73 55
   adres email: biuro@siecobywatelska.pl
   skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
   www.siecobywatelska.pl
   NIP 526282872
   KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego