Instytucja: 

TRYŃCZA

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji przez TRYŃCZA

  Dzień dobry

  w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji, w zakresie udostępnienia
  Poczcie Polskiej danych ze spisu wyborców, informuję, że dane te zostały
  udostępnione w dniu wczorajszym, tj. 28.04.br na podstawie Decyzji Prezesa
  Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r., opinii Państwowej Komisji
  Wyborczej oraz opinii Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  z up. Wójta
  Magdalena Rachfał
  Sekretarz Gminy Tryńcza