Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie odczytania wiadomości przez ZALEWO

  To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 27
  kwiecień 2020 do "urzad@zalewo.pl" <urzad@zalewo.pl> z tematem "Wniosek o
  informację publiczną".

  Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
  wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
  wiadomość lub zrozumiał jej treść.

 • odpowiedź na inf. publiczną przez ZALEWO

  Dzień dobry,
  w załączniku wysyłam odpowiedź na informację publiczną.

  Pozdrawiam

  Katarzyna Jędrzejowska
  Urząd Miejski w Zalewie
  tel. (89) 758 83 77

  Załączniki

 • odpowiedź na informację publiczną przez ZALEWO

  Dzień dobry,
  w załączniku wysyłam odpowiedź na informację publiczną.


  Katarzyna Jędrzejowska
  Urząd Miejski w Zalewie
  tel. (89) 758 83 77

  Załączniki