Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez ZARSZYN

  Twoja wiadomość

  Do: sekretarz@zarszyn.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:51

  odczytano w dniu 27.04.2020 13:11.

 • odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez ZARSZYN

  Witam,

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
  publicznej z dnia 27.04.2020 r.

  Pozdrawiam

  Sekretariat

  Urząd Gminy Zarszyn

  Ul. Bieszczadzka 74

  38-530 Zarszyn

  Tel. 134671038

  Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Zarszyn. Dane osobowe
  przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (RODO), tj. w prawnie uzasadnionym interesie Gminy, rozumianym jako bieżący
  kontakt. Dane osobowe dla celów takiego kontaktu będą przetwarzane przez
  czas prowadzenia korespondencji . Dane osobowe mogą być ujawnione
  pracownikom lub współpracownikom Gminy, jak też podmiotom udzielającym
  wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami
  powierzenia. Każda Osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich
  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
  danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Osoba, której
  dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż
  przetwarzanie Jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych
  jest dobrowolne. W przypadku zmiany lub rozszerzenia celu przetwarzania
  Gmina przedstawi dedykowaną klauzulę informacyjną.

  Załączniki

 • Re: odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-25732@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez ZARSZYN

  Twoja wiadomość

  Do: sekretarz@zarszyn.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 11.05.2020 15:12

  odczytano w dniu 12.05.2020 07:39.

 • Odpowiedź na wniosek przez ZARSZYN

  Dzień dobry

  W odpowiedzi na prośbę o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację
  publiczną z dnia 27 kwietnia informuję, iż tut. Urząd nie przekazał danych
  wyborców Poczcie Polskiej. W załączeniu przekazuje skan pisma jakie w tej
  sprawie otrzymała Poczta Polska.

  Pozdrawiam

  Sekretariat

  Urząd Gminy Zarszyn

  Ul. Bieszczadzka 74

  38-530 Zarszyn

  Tel. 134671038

  Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Zarszyn. Dane osobowe
  przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (RODO), tj. w prawnie uzasadnionym interesie Gminy, rozumianym jako bieżący
  kontakt. Dane osobowe dla celów takiego kontaktu będą przetwarzane przez
  czas prowadzenia korespondencji . Dane osobowe mogą być ujawnione
  pracownikom lub współpracownikom Gminy, jak też podmiotom udzielającym
  wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami
  powierzenia. Każda Osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich
  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
  danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Osoba, której
  dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż
  przetwarzanie Jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych
  jest dobrowolne. W przypadku zmiany lub rozszerzenia celu przetwarzania
  Gmina przedstawi dedykowaną klauzulę informacyjną.

  Załączniki

  • SKONICA_MIN20051209140.pdf (nieskanowany) Skanuj