Instytucja: 

ŁASIN

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Spis wyborców przez None

  Dzień dobry

  W odpowiedzi na Państwa wniosek informuję, że nie przekazaliśmy
  informacji Poczcie Polskiej o wyborcach.

  Informuję, że nie zamierzamy ich przekazać przed wejściem w życie ustawy
  o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na
  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 maja 2020 roku.

  Z poważaniem

  Renata Janczak

  --
  Renata Janczak
  Z-ca burmistrza
  MiG Łasin
  ________________________________________________________
  Administratorem przetwarzanych Państwa danych osobowych jest Miasto i Gmina Łasin z siedzibą w Łasinie, ul.Radzyńska 2, 86-320 Łasin, tel. 564665044, e-mail. {{ email }}. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji oraz obsługi Państwa zapytań.
  Więcej na temat przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw można uzyskać na stronie internetowej Miasta i Gminy Łasin w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce ochrona danych osobowych.

  Informacja zawarta w niniejszej wiadomości lub dowolnym jej załączniku może być chroniona i objęta zakazem jej ujawniania. Jeśli nie jesteś jej zamierzonym adresatem lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, niniejszym informuję, że wszelkie rozprowadzanie,
  dystrybucja i powielanie niniejszej wiadomości lub jej załączników, bądź inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, proszę niezwłocznie zawiadomić
  nadawcę wysyłając odpowiedź na niniejszą wiadomość i usunąć ją z komputera bez otwierania załączników. Dziękuję.

  Załączniki

  • renata_janczak.vcf