Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • odpowiedź na informację publiczną dot. wyborów przez OSIELSKO

  Informuję, że Wójt Gminy Osielsko nie przekazał Poczcie Polskiej
  informacji o wyborcach.

  Przekazanie danych może nastąpić tylko na podstawie obowiązujących
  przepisów prawnych.

  W chwili obecnej nie ma takich przepisów na podstawie których można
  przekazać dane wyborców.

  Violetta Dąbrowska

  Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

  Urząd Gminy Osielsko

  ul. Szosa Gdańska 55A

  86-031 Osielsko

  tel. 52 324 18 80