Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez PAKOŚĆ

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres um@pakosc.pl.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_0BGAyCd.txt (nieskanowany) Skanuj
 • Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez PAKOŚĆ

  Dzień dobry

  Urząd Miejski w Pakości informuje, iż informacje o wyborcach nie zostały
  przekazane Poczcie Polskiej

  z poważaniem B.Łechtańska

  Załączniki

  • b_lechtanska.vcf (nieskanowany) Skanuj
 • Odpowiedź na wniosek o informację publiczną 2. przez PAKOŚĆ

  Dzień dobry

  nawiązując do drugiej części  wniosku o informację publiczną Burmistrz
  Pakości zapewnia, że niezwłocznie po uzyskaniu mocy wiążącej przez
  aktualnie procedowaną w Senacie ustawę z dnia 6 kwietnia 2020 r. o
  szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta
  Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2020 r. przekaże spis
  wyborców operatorowi wyznaczonemu w dniu wejścia w życie ww.ustawy,

  z poważaniem

  Załączniki

  • b_lechtanska_wggSUfU.vcf (nieskanowany) Skanuj