Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez RACIĄŻEK

  SA.1431.21.2020

  Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd
  Gminy w Raciążku informuje, że nie zostały przekazane informacje o
  wyborcach Poczcie Polskiej S.A. w związku z wyborami Prezydenta
  Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2020r.

  Michał Suchomski

  Sekretarz Gminy Raciążek

  W dniu 27.04.2020 o 10:40, sprawa-23535@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  --
  Z poważaniem

  *Michał Suchomski*
  Sekretarz Gminy
  tel. 54-283-16-61