Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez SOŚNO

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@sosno.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:40

  odczytano w dniu 2020-04-27 11:26.

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej (11) przez SOŚNO

  Urząd Gminy Sośno przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek z dnia 27
  kwietnia 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej.

  Pozdrawiam

  Danuta Zenel

  Urząd Gminy Sośno

  Ul. Nowa 1

  89-412 Sośno

  Tel. 52 389-01-16

  Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości jeśli nie musisz.Ta wiadomość
  jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeśli otrzymali Państwo
  tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z
  nadawcą oraz jej usunięcie. Jeśli nie są Państwo adresatem tej wiadomości,
  to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez rozpowszechnianie,
  dystrybucję, powielanie, publikację wiadomości lub zawartych w niej
  informacji i/lub dokumentów, jest zabronione.

  Administratorem danych jest Urząd Gminy Sośno z siedzibą przy ul. Nowa 1 w
  Sośnie (kod pocztowy: 89-412), tel.: 52 389 01 33, adres e-mail:
  sekretariat@sosno.pl <mailto:sekretariat@sosno.pl> . Kontakt email do
  inspektora ochrony danych p. Adama Ostrowskiego: <mailto:iod@sosno.pl>
  iod@sosno.pl we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych
  osobowych przez Urząd Gminy Sośno. Dane będą przetwarzane na podstawie art.
  6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w celu
  rozpatrzenia przesłanej korespondencji. Dane osobowe mogą być przekazywane
  podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj.
  dostawcom usług IT, a także innym podmiotom na podstawie przepisów prawa
  powszechnie obowiązującego (przykład: na wniosek sądu, Policji). Dane będą
  przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z przepisami dotyczącymi
  narodowego zasobu archiwalnego. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do
  Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo do sprzeciwu,
  ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich
  przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest
  warunkiem udzielenia odpowiedzi na korespondencję.

  Załączniki