Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez TŁUCHOWO

  Twoja wiadomość

  Do: ugtluchowo@pro.onet.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:40

  odczytano w dniu 2020-04-27 10:53.

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez Paula

  Szanowni Państwo,

  wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego do Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:

  czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-23561@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  z poważaniem,
  Paula Kłucińska

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • odpowiedź ws informacji publicznej przez TŁUCHOWO

 • Re: odpowiedź ws informacji publicznej przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  dziękujemy za odpowiedź na wniosek. Mam jeszcze prośbę o doprecyzowanie - czy hasło do pliku zostało przekazane Poczcie Polskiej przed 9.05.2020 r.?

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

 • Re: Re: odpowiedź ws informacji publicznej przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo, będę wdzięczna za przesłanie odpowiedzi na pytanie z 26.03.2021 r. - czy hasło do pliku zostało przekazane Poczcie Polskiej przed
  9.05.2020 r.?

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Wniosek o informację publiczną - data przekazania hasła do pliku z danymi wyborców przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  otrzymaliśmy potwierdzenie z systemu, że nasza wiadomość z 27.04.2021 r. została przez Państwa odczytana. W związku z tym nie rozumiem braku odpowiedzi przez tak długi okres. Działamy w procedurze dostępu do informacji publicznej, który zakłada dochowanie terminów.

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację, czy hasło do pliku zawierającego dane wyborców, który przekazali Państwo Poczcie Polskiej w kwietniu 2020 r., zostało udostępnione Poczcie Polskiej przed 9.05.2020 r.?

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres email, z którego otrzymują Państwo ten wniosek.

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_9_OB_I_2021_podpisana_elektr.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • FW: FW: Wniosek o informację publiczną - GM_Tłuchowo przez TŁUCHOWO

  Załączniki

  • pełnomocnictwo_PPSA.jpg (nieskanowany) Skanuj
  • potwierdzenie_odbioru_hasła_przez_PPSA.jpg (nieskanowany) Skanuj
  • załącznik-Wniosek_do_PP_SA_z_dnia_11-05-2020.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • WNIOSEK_-_do_IOD_PP_SAz_dnia_14-05-2020.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • załącznik-Odpowiedź_Poczty_Polskiej_SA_z_dnia_12-05-2020.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • odpowiex_PPSA_z_dnia_01-06-2020.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • Re: FW: FW: Wniosek o informację publiczną - GM_Tłuchowo przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za przesłanie odpowiedzi.

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego