Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez WIELKA NIESZAWKA

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@wielkanieszawka.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:40

  odczytano w dniu 2020-04-27 13:53.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez WIELKA NIESZAWKA

  Dzień dobry,

  Odpowiedz na Państwa wniosek z dnia 27 kwietnia 2020r. znajduje się w załączniku.

  Z poważaniem,

  Sekretariat Wójta

  Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

  tel. 56 678-10-93 , tel/fax 56 678-12-12

  sekretariat@wielkanieszawka.pl <mailto:sekretariat@wielkanieszawka.pl>

  KLAUZULA POUFNOŚCI

  Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej.

  Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja

  lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszy przekaz wskutek błędu,

  proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

  Załączniki