Instytucja: 

GÓRA

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

NIEWYSŁANY

 Status ostatniego wniosku: 

NIEWYSŁANY

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego do Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:

  czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • odpowiedź na wniosek przez GÓRA

  Dzień dobry,

  Odpowiadając na wniosek o dostęp do informacji publicznej informuję, że
  Urząd Miasta i Gminy w Górze (województwo dolnośląskie) nie przekazał
  Poczcie Polskiej S.A. danych dotyczących wyborców z terenu Gminy Góra.

  Z poważaniem

  Tadeusz Otto

  Sekretarz Miasta i Gminy Góra

  tel. 65 544 36 05 lub 601 827 611

  ___________________________________

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Góry mający siedzibę
  w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, ul. Adama Mickiewicza 1, 56-200 Góra.
  Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnych obowiązków
  Administratora danych oraz wykonania zobowiązań umownych. Podstawą prawna
  przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 ogólnego rozporządzenia o
  ochronie danych (RODO). Mają Państwo w szczególności prawo żądania dostępu
  do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a w przypadku
  pozyskiwania danych na podstawie zgody, prawo do żądania ich usunięcia, a
  także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. W sprawach dotyczących
  przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony
  Danych pod adresem e-mail: <mailto:{{ email }}>
  {{ email }} lub telefonicznie 65 544 36 00. Pełna treść
  klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie:
  <http://www.bip.gora.com.pl> www.bip.gora.com.pl (w menu: OCHRONA DANYCH
  OSOBOWYCH).

  Załączniki

  • image001.wmz
  • image002.png
  • image003.png