Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez ZŁAWIEŚ WIELKA

  Twoja wiadomość

  Do: grazyna.krystosiak@zlawies.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:40

  odczytano w dniu 2020-04-27 11:43.

 • Re: Fwd: FW: Wniosek o informację publiczną przez ZŁAWIEŚ WIELKA

  Odpowiadając na powyższe informuję, że Wójt Gminy Zławieś Wielka
  (województwo kujawsko-pomorskie, powiat toruński) odmówił przekazania
  Poczcie Polskiej S.A. wnioskowanych danych wyborców z powodu braku
  podstawy prawnej do takiego działania.

    Z poważaniem,

  --
  Katarzyna Cimoch
  Kierownik Referatu Akt Stanu Cywilnego
  i Ewidencji Ludności
  tel. 56 674 13 51

  Załączniki

  • image001_UH3yB0X.jpg (nieskanowany) Skanuj