Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez GRĘBOCICE

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <sekretarz@grebocice.com.pl> o 27.04.2020 10:39

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o27.04.2020 10:52

 • Informacja publiczna RO.1431.20.2020 przez GRĘBOCICE

  Dzień dobry,
  w załączeniu przesyłam żądana informację publiczną.

  Pozdrawiam,
  Justyna Tesarska
  Podinspektor ds. informacji publicznej
  tel.76 8325 302
  melioracje@grebocice.com.pl
  ________________________________________________

  Gmina Grębocice
  ul. Głogowska 3
  59-150 Grębocice
  NIP 692-22-57-472
  e-mail: sekretariat@grebocice.com.pl
  ____________________________________________________

  Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Gmina Grębocice.
  Przed podjęciem kontaktu prosimy o zapoznanie się z informacjami, zawartymi
  w zakładce Ochrona Danych Osobowych na stronie internetowej
  www.bip.grebocice.com.pl

  Załączniki

 • Re: Informacja publiczna RO.1431.20.2020 przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-23301@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Informacja publiczna RO.1431.26.2020 przez GRĘBOCICE

  Dzień dobry,
  w załączeniu przesyłam żądaną informację publiczną.

  Pozdrawiam,
  Justyna Tesarska
  Podinspektor ds. informacji publicznej
  tel.76 8325 302
  melioracje@grebocice.com.pl
  ________________________________________________

  Gmina Grębocice
  ul. Głogowska 3
  59-150 Grębocice
  NIP 692-22-57-472
  e-mail: sekretariat@grebocice.com.pl
  ____________________________________________________

  Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Gmina Grębocice.
  Przed podjęciem kontaktu prosimy o zapoznanie się z informacjami, zawartymi
  w zakładce Ochrona Danych Osobowych na stronie internetowej
  www.bip.grebocice.com.pl

  Załączniki