Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez JANOWICE WIELKIE

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@janowicewielkie.eu
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:39

  odczytano w dniu 2020-04-27 12:30.

 • Re: przez JANOWICE WIELKIE

  Nie przekazano danych, nie zostaną przekazane dot. spisów wyborców.

  Miłosz Kamiński

  Sekretarz Gminy Janowice Wielkie

  tel. 75 75 15 124 wewn. 102, 100

  e-mail: sekretarz@janowicewielkie.eu

  Urząd Gminy w Janowicach Wielkich

  ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie