Instytucja: 

GODZISZÓW

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

8

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez GODZISZÓW

  To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 2020-04-27 10:40

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  odbiorcy o 2020-04-27 12:43

 • Re: Wniosek o informację publiczną sprawa-23619 przez GODZISZÓW

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek 23619.
  z poważaniem
  Ilona Zawadzka
  Urząd Gminy w Godziszowie
  Godziszów Trzeci 121A
  23-302 Godziszów

  Załączniki

  • 202004271523.pdf
 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez None

  Dzień dobry !

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
  publicznej.

  Załączniki

  • odpowiedx_na_wniosek.pdf
 • odpowiedź na wniosek przez GODZISZÓW

  Dzień dobry !

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
  publicznej.

  Załączniki

  • odpowiedx_na_wniosek_9rk19fw.pdf
 • Re: odpowiedź na wniosek przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 28.04.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o uzupełnienie odpowiedzi, czy ostatecznie po dniu przesłania odpowiedzi, a przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez GODZISZÓW

  To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 2020-05-12 10:04

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  odbiorcy o 2020-05-12 14:30

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez GODZISZÓW

  W nawiązaniu do Państwa wniosku w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek 23619.
  z poważaniem
  Ilona Zawadzka
  Gmina Godziszów
  Godziszów Trzeci 121 A
  23-302 Godziszów

  Załączniki

  • 202005191103.pdf