Instytucja: 

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Wysyłanie wiadomości e-mail: 2020-05-11_120841 przez JAWORZYNA ŚLĄSKA

  Dzień dobry,

  W związku z Państwa wniosek w załączeniu wysyłam pismo.

  Z poważaniem
  Tomasz Strzałkowski
  Sekretarz Gminy Jaworzyna Śląska
  {{ email }}

  Załączniki

  • 2020-05-11_120841.pdf
 • Re: Wysyłanie wiadomości e-mail: 2020-05-11_120841 przez KatarzynaBatkoToluc

  Wnosimy o informację czy przed 9 maja 2020 roku władze tutejszej gminy przekazały informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A.

  Katarzyna Batko-Tołuć

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez JAWORZYNA ŚLĄSKA

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-05-12 12:08

  odczytano w dniu 2020-05-12 12:10.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez JAWORZYNA ŚLĄSKA

  Dzień dobry,

  W związku z doprecyzowanym pytaniem informuję, że władze tutejszej gminy przed 9 maja 2020 r. nie przekazały Poczcie Polskiej S.A. informacji o wyborcach.

  Z poważaniem

  Tomasz Strzałkowski

  Sekretarz Gminy Jaworzyna Śląska

  {{ email }}

  Załączniki

  • image001_kmHhBZ0.jpg