Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez LEŚNAPODLASKA

  Twoja wiadomość

  Do: ug@lesnapodlaska.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:41

  odczytano w dniu 27.04.2020 11:30.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez LEŚNAPODLASKA

  IP.1431.17.2020

  W odpowiedzi na wniosek informuję, że nie zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. i nie będą przekazane przed przyjęciem ustawy o której mowa we wniosku o informację puliczną.

  Z poważaniem,

  Anna Bąkowska

  UG Leśna Podlaska

  Załączniki