Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Informacja publiczna z dnia 27 kwietnia 2020 przez BOGATYNIA

  Dzień dobry w załączeniu odpowiedz na informację publiczną z dnia 27
  kwietnia 2020

  Z poważaniem


  Łukasz Roszkowski
  Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

  Urząd Miasta i Gminy Bogatynia
  ul. Daszyńskiego 13, 59-920 Bogatynia
  tel: +48 75 7725220

  <mailto:lukasz.roszkowski@bogatynia.pl> lukasz.roszkowski@bogatynia.pl|
  <http://www.bogatynia.pl/> www.bogatynia.pl

  <http://bogatynia.pl/content/view/full/75830> Informacja dotycząca
  przetwarzania Państwa danych osobowych przez Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni

  Załączniki

 • Re: Informacja publiczna z dnia 27 kwietnia 2020 przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 8.05.2020 r. (przesłanej w godzinach porannych) na wniosek o informację z 27 kwietnia mamy prośbę o potwierdzenie, że również 8.05.2020 r. państwa urząd nie przekazał danych wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-23273@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Informacja publiczna z dnia 18 maja 2020 przez BOGATYNIA

  Dzień dobry w załączeniu odpowiedz na informację publiczną z dnia 18 maja
  2020

  Z poważaniem


  Łukasz Roszkowski
  Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

  Urząd Miasta i Gminy Bogatynia
  ul. Daszyńskiego 13, 59-920 Bogatynia
  tel: +48 75 7725220

  lukasz.roszkowski@bogatynia.pl <mailto:lukasz.roszkowski@bogatynia.pl> |
  www.bogatynia.pl <http://www.bogatynia.pl/>

  <http://bogatynia.pl/content/view/full/75830> Informacja dotycząca
  przetwarzania Państwa danych osobowych przez Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni

  Załączniki

  • SKM_C224e20052614010.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • nz (Informacja publiczna) przez BOGATYNIA

  Ta wiadomość została wysłana automatycznie przez system eDOK
  Do wiadomości dołączone są następujące załączniki:
  SKM_C224e20052614010.pdf

  Załączniki