Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez ŁUKÓW

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@um.lukow.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:41

  odczytano w dniu 2020-04-27 12:27.

 • Wniosek o informację publiczną przez ŁUKÓW

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27.04.2020 r. przekazuję w załączeniu odpowiedź Urzędu Miasta Łuków w sprawie udostępnienia informacji o wyborcach w związku z wyborami Prezydenta RP w 2020 r.

  Waledmar Siurek
  Sekretarz Miasta
  Urząd Miasta Łuków

  Załączniki

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres:
  sprawa-23677@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez ŁUKÓW

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@um.lukow.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-05-12 15:57

  odczytano w dniu 2020-05-13 07:51.

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez None

  W odpowiedzi na wniosek dotyczący doprecyzowania odpowiedzi w sprawie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej przekazuję w załączeniu skan odpowiedzi Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 kwietnia 2020 r.

  Waldemar Siurek
  Sekretarz Miasta
  Urząd Miasta Łuków

  Załączniki