Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • FW: Wniosek o informację publiczną przez JEŻÓW SUDECKI

  W odpowiedzi na zapytanie publiczne przekazuje:

  Dnia 23 kwietnia 2020r.Gmina Jeżów Sudecki na wniosek Poczty Polskiej udzieliła mailowo odpowiedzi , iż złożony wniosek nie został złożony zgodnie z procedurą wymagana w tym zakresie oraz nie zawiera kopii rozstrzygnięcia organu administracji rządowej o nałożeniu na operatora wyznaczonego obowiązku z którym wiąże się konieczność pozyskania danych wrażliwych ze spisu wyborców. Z uwagi na brak niniejszych danych Wójt Gminy Jeżów Sudecki wykazał brak podstaw prawnych do realizacji niniejszego żądania.

  Ewa Nidzgorska

  Sekretarz Gminy Jeżów Sudecki

  <mailto:sekretarz@jezowsudecki.pl> sekretarz@jezowsudecki.pl

  tel 757-132-254 w.130

  Załączniki

  • image001_s578rIV.jpg (nieskanowany) Skanuj