Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Fwd: WOP.1431.9.2020 przez RADZYŃ PODLASKI

  ---------- Forwarded message ---------
  Od: <fraczekm@radzyn-podl.pl>
  Date: pon., 11 maj 2020 o 09:18
  Subject: WOP.1431.9.2020
  To: biuro@siecobywatelska.pl <biuro@siecobywatelska.pl>

  Dzień dobry,
  w załączeniu przesyłam pismo WOP.1431.9.2020 w sprawie udzielenia
  informacji publicznej.

  Z poważaniem
  Małgorzata Frączek

  Załączniki

 • Re: Fwd: WOP.1431.9.2020 przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 11.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia mamy prośbę o wskazanie dokładnej daty, kiedy państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-23710@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca (na podstawie uchwały zarządu)

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • WOP.1431.9.2020 przez RADZYŃ PODLASKI

  Dzień dobry,

  w załączeniu przesyłam pismo WOP.1431.9.2020 w sprawie udzielenia informacji publicznej.

  Z poważaniem
  Małgorzata Frączek

  Załączniki